Banner Small

Tuyển dụng

Trạng thái
Location of recruitment Department Address Status Expiration Date
Công ty CP SX TM DV Trí Hải tuyển dụng. Bộ phận sản xuất Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
28/03/2020
trạm dừng chân phú mỹ mắm trí hải tuyển dụng Phòng Kinh Doanh Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
23/01/2020
Công ty CP SX TM DV Trí Hải tuyển dụng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
13/01/2020
Công ty CP SX TM DV Trí Hải Bộ phận sản xuất Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
13/01/2020
Chuyên viên Marketing Phòng Marketing TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
31/08/2018
Phó Trưởng phòng Kinh doanh/GSBH Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
17/05/2018
Tài xế 7 chỗ, 16 chỗ Bộ Phận Vận Chuyển TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
17/05/2018
Nhân viên giao hàng xe máy Bộ Phận Vận Chuyển TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
22/04/2018
Quản lý cửa hàng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
05/04/2018
Nhân viên bán hàng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
05/04/2018
Nhà máy sản xuất Mắm Trí Hải tuyển dụng tháng 01/2018 Phòng Hành Chính Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
15/02/2018
Mắm Trí Hải tuyển dụng lao động phổ thông Bộ phận sản xuất Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
15/02/2018
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hệ thống Cửa hàng Đặc sản Phòng Kinh Doanh Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
30/05/2017
Tài xế Phòng Kho TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
21/05/2017
Công nhân Phòng Kho Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
21/05/2017
Quản lý Quán ăn Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
20/05/2017
Ca trưởng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
20/05/2017