Banner Small

Tuyển dụng

Trạng thái
Location of recruitment Department Address Status Expiration Date
Nhà máy sản xuất Mắm Trí Hải tuyển dụng tháng 01/2018 Phòng Hành Chính Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
15/02/2018
Mắm Trí Hải tuyển dụng lao động phổ thông Bộ phận sản xuất Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
15/02/2018
Trưởng Phòng Kinh Doanh Hệ thống Cửa hàng Đặc sản Phòng Kinh Doanh Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
30/05/2017
Tài xế Phòng Kho TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
21/05/2017
Công nhân Phòng Kho Bà Rịa - Vũng Tàu
Is Recruiting
21/05/2017
Quản lý Quán ăn Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
20/05/2017
Ca trưởng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Is Recruiting
20/05/2017