Banner Small

Tuyển dụng

Trạng thái
Vị trí cần tuyển Phòng ban Địa điểm Trạng thái Ngày Hết Hạn
Chuyên viên Marketing Phòng Marketing TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
31/08/2018
Phó Trưởng phòng Kinh doanh/GSBH Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
17/05/2018
Tài xế 7 chỗ, 16 chỗ Bộ Phận Vận Chuyển TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
17/05/2018
Nhân viên giao hàng xe máy Bộ Phận Vận Chuyển TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
22/04/2018
Quản lý cửa hàng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
05/04/2018
Nhân viên bán hàng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
05/04/2018