Banner Small

Tuyển dụng

Trạng thái
Vị trí cần tuyển Phòng ban Địa điểm Trạng thái Ngày Hết Hạn
Công ty CP SX TM DV Trí Hải tuyển dụng. Bộ phận sản xuất Bà Rịa - Vũng Tàu
Còn tuyển dụng
28/03/2020
trạm dừng chân phú mỹ mắm trí hải tuyển dụng Phòng Kinh Doanh Bà Rịa - Vũng Tàu
Còn tuyển dụng
23/01/2020
Công ty CP SX TM DV Trí Hải tuyển dụng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
13/01/2020
Công ty CP SX TM DV Trí Hải Bộ phận sản xuất Bà Rịa - Vũng Tàu
Còn tuyển dụng
13/01/2020
Chuyên viên Marketing Phòng Marketing TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
31/08/2018
Phó Trưởng phòng Kinh doanh/GSBH Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
17/05/2018