Banner Small

Tuyển dụng

Trạng thái
Vị trí cần tuyển Phòng ban Địa điểm Trạng thái Ngày Hết Hạn
Mắm Trí Hải tuyển dụng lao động phổ thông TPHCM Bộ phận sản xuất Bà Rịa - Vũng Tàu
Còn tuyển dụng
15/02/2018
Nhà máy sản xuất Mắm Trí Hải tuyển dụng tháng 01/2018 Phòng Hành Chính Bà Rịa - Vũng Tàu
Còn tuyển dụng
15/02/2018
Tài xế Phòng Kho TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
21/05/2017
Công nhân Phòng Kho Bà Rịa - Vũng Tàu
Còn tuyển dụng
21/05/2017
Ca trưởng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh
Còn tuyển dụng
20/05/2017